Foto: pixabay

Saksońska Karta Honorowa

Saksońska karta honorowa jest atrakcyjnym wyróżnieniem w podziękowaniu wolontariuszom za ich dobrowolną i nieodpłatną pracę. Posiadacze karty otrzymują korzyści na terenie całej Saksonii, np. bezpłatny lub ulgowy wstęp na baseny, zamki i do muzeów. Od 2019 roku Große Kreisstadt Löbau również uczestniczy w tym wyjątkowym projekcie.

Saksońska karta honorowa jest jednorazowo ważna przez trzy lata i można o nią ubiegać się w wydziale ds. dzieci, młodzieży i stowarzyszeń. Wniosek zawiera podstawowe informacje o wnioskodawcy i jego dobrowolnym zaangażowaniu. Oprócz podpisu wnioskodawcy, wniosek potwierdza organizacja wspierająca zaangażowanie obywatelskie. Każdy miesykaniec Löbau i okolic, który ma co najmniej 14 lat i pracuje honorowo od co najmniej roku, może ubiegać się o honorową kartę. Jeśli wniosek zostanie potwierdzony przez miasto Löbau, obywatel otrzymuje spersonalizowaną kartę z krótkim podziękowaniem.

Saksońska Karta jest obecnie ważna od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. (wydanie 4). Aby ubiegać się o Saksońską Kartę, muszą być spełnione następujące kryteria:

 • Czas trwania zaangażowania przed złożeniem wniosku: co najmniej 1 rok
 • Minimalny wiek: 14 lat
 • Miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu: Freistaat Sachsen
 • Gmina zamieszkania uczestniczy w wydawaniu karty (Gminy Uczestniczące)

Jako lider młodzieży możesz otrzymać saksońską kartę honorową równolegle z kartą lidera młodzieży. Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizację wspierającą, na rzecz której lub w ramach której prowadzona jest działalność wolontariacka. Organizacjami wspierającymi mogą być:

 • centralne stowarzyszenia Freie Wohlfahrtspflege
 • lokalne agencje Freie Wohlfahrtspflege
 • parafie
 • wspólnoty polityczne
 • stowarzyszenia wspólnotowe
 • organizacje i stowarzyszenia o charakterze niezarobkowym
 • trusty charytatywne

Osoba kontaktowa w Stadtverwaltung Löbau:

Wydział Dzieci, Młodzieży, Stowarzyszeń | Pani Altmann 

Tel.: 03585 450-252 | E-Mail: alina.altmann@loebau.de

pdf Icon Antrag Sächsische Ehrenamtskarte

Więcej informacji o Saksońskiej Karcie Honorowej można znaleźć tutaj.

Seite teilen:
Facebook Twitter

Stadtwerke Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
Messepark Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
WOBAU Logo - Partner der Stadt Löbau