Historia miasta Löbau

W dokumencie biskupa miśnieńskiego Brunona II Löbau, jako oppidum, było po raz pierwszy wymienione w 1221 r. Termin ten oznacza małą osadę typu miejskiego z miejscem handlowym. Niegdyś jeszcze większy rynek sugeruje, że miasto zostało założone z myślą o dalekobieżnym handlu. Jurysdykcja była sprawowana dla 36 wsi w XIV wieku.

Szczególne znaczenie dla Löbau miało utworzenie w 1346 r. Związku Sześciu Miast. W jego skład weszły miasta leżące wzdłuż Via Regia (pol. Królewskiej Drogi Łużyckiej): Budziszyn (Bautzen), Zgorzelec (Görlitz), Kamenz, Żytawa (Zittau), Löbau i Lubań (Lauban). Wojny i pożary często powodowały poważne zniszczenia i opóźnienia w rozwoju miasta. W 1429 roku spłonęło całe miasto, pozostał tylko kościół św. Mikołaja i klasztor.

Miasto Löbau doznało najcięższego ciosu w swojej historii w 1547 r. W czasie wojny szmalkaldzkiej upadły protestanckie miasta Górnych Łużyc. Król czeski, Ferdynand I, ograniczył arbitralne znaczenie miast, likwidując przywileje i nakładając drastyczne grzywny (Pönfall-Strafe). Miasta, w tym Löbau, utraciły cały swój majątek i wiele prerogatyw. Stopniowo jednak, począwszy od 1576 roku, miasta wykupywały swój majątek i powoli wychodziły z kary. W XVIII wieku dominującym przemysłem było tkactwo i handel lnem.

W 1835 r. wraz z industrializacją rozpoczął się nowy rozkwit miasta. Wiele fabryk i regionalna linia kolejowa Paryż-Warszawa przyniosło zatrudnienie i dobrobyt. Po 1890 r. powstały fabryki przemysłu spożywczego i przetwórnie oraz związana z tym zabudowa mieszkaniowa poza starymi murami miejskimi.

Postkarte Löbau

1221 - pierwsza udokumentowana wzmianka o mieście Löbau, jako oppidum Lubaw, założenie miasta jako osady handlowej około 1200 r.

1306-1317 - powstała Księga Prawa „Weichbild”; 24 wsie z okolicy znalazły się pod jurysdykcją Löbau.

1311 - Löbau nabyło las Kottmar (180 ha) za 80 marek srebra

1346 - utworzenie Związku Sześciu Miast. W jego skład weszły miasta leżące wzdłuż Via Regia (pol. Królewskiej Drogi Łużyckiej): Budziszyn (Bautzen), Zgorzelec (Görlitz), Kamenz, Żytawa (Zittau), Löbau i Lubań (Lauban).

1429 - Husyci oblegali i zdobyli Löbau, rozkwit sukiennictwa dobiegł końca.

1547 - Pönfall, karne działanie króla przeciwko sześciu miastom Górnych Łużyc.

1630 - założenie Biblioteki Rady

1635 - zawarcie traktatu pokojowego w Pradze kończącego pierwszą fazę wojny trzydziestoletniej, a co za tym idzie, przyznanie Elektoratowi Saksonii Dolnych i Górnych Łużyc jako czeskiego lenna

1708 - kupcy płócienni założyli spółkę handlową (handel zagraniczny), tkactwo lniane jest głównym źródłem przychodów.

1710 - wielki pożar, który zniszczył centrum miasta

1729 - wzniesiono 3 słupy pocztowe po tym, jak król August Mocny rozbudował i przeprowadził pomiary sieci drogowej.

1785 - rozpoczęto wydawanie "Sächsische Postillon", który był gazetą regionalną do 1945 r.

1786 - w Löbau urodził się Karl Preusker, ojciec saksońskich badań prehistorycznych.

1835 - założenie pierwszej fabryki, zakładu barwienia przędzy czerwonej i kolorowej firmy Hildebrandt w Löbau, później powstały papiernie, tkalnie i zakłady maszynowe

1844 - powstanie jedynego i powszechnie znanego rynku przędzy na Górnych Łużycach w Löbau

1846 - inauguracja linii kolejowej z Bautzen do Löbau, założenie browaru Actien

1847 - otwarcie wiaduktu kolejowego (dziewięć łuków) na odcinku Löbau-Görlitz dla połączenia Paryż-Warszawa

1854 - budowa żeliwnej wieży widokowej na Löbauer Berg

Gusseiserner Turm

1855 - wprowadzenie nowego saksońskiego kodeksu procesu karnego, twórcą był adwokat z Löbau, dr Louis Friedrich Oskar von Schwarze

1859-1890 - industrializacyjny skok, założenie fabryki fortepianów August Förster, fabryki guzików Ernst, fabryki butów i makaronów, cukrowni, fabryki słodu, fabryki wyrobów gumowych Kniepert, fabryki dwutlenku węgla, sklepów z kamieniami, fabryki wyrobów złotniczych; najważniejszy rynek zbytu zbóż w Saksonii

1873 - w części pomieszczeń Szkoły Preusker zostaje otwarte Królewskie Seminarium Nauczycielskie. Pod kierownictwem regionalnego budowniczego Dreßlera z Pirny powstał obecny budynek A Geschwister-Scholl-Gymnasium.

1906 - budowa Herrmannbad, najnowocześniejszego w tym czasie w Saksonii odkrytego basenu z dopływem ciepłej wody z browaru

1912 - budowa koszarów wojskowych (Jägerkaserne)

1933 - zbudowano Dom Schminke

1935 - w Löbau odbyło się wielkie łużyckie święto na pamiątkę praskiego traktatu pokojowego z 1635 r. i aneksji Górnych Łużyc do Saksonii, "Heimatfest für das ganze Volk"

1945 - pod koniec wojny wycofujący się Wehrmacht wysadził w powietrze wszystkie ważne mosty, w tym wiadukt i "Most Hindenburski", poddając miasto bez walki; z prawie 13.000 mieszkańców około 350 osób zginęło w czasie wojny

1950 - inauguracja "Stadion der Jugend" z udziałem prawie 15.000 odwiedzających; obiekt sportowy u stóp Löbauer Berg był wówczas "najpiękniej położonym stadionem we Wschodniej Saksonii"

Stadion historisch

1960 - rozpoczęły się prace budowlane osiedla mieszkaniowego Löbau-Süd, a następnie bloków mieszkalnych w dzielnicach Nord, Ost, Süd II

1963 - założenie Kolegium Oficerskiego w koszarach w Löbau, później: "Kolegium Oficerskie Wojsk Lądowych NRD im. Ernsta Thälmanna”

1984 - Anker-Teigwarenfabrik VEB, Zuckerfabrik Löbau VEB, Bauelemente Löbau VEB (B), Förster Pianos Löbau VEB, Schuhfabrik Seifhennersdorf VEB Werk Trabant Löbau, Vereinigte Grobgarnwerke Kirschau VEB Werk Löbau, Lausitzer Granit Demitz-Thumitz VEB Betriebsteil Löbau, Oberlausitzer Textilbetriebe VEB - przemysł w Löbau 

1988 - budowa nowej wieży telewizyjnej na wzgórzu Schafberg przy pomocy śmigłowca Mil-Mi-8; dla podróżnych jest to jeden z najbardziej widocznych punktów orientacyjnych Löbau

1990 - podpisanie partnerstwa miast z miastem Ettlingen; zamknięcie większości przedsiębiorstw w Löbau z powodu zmiany formy własności, działalność kontynuowały: Fabryka Pianin Förster, Cukrownia Löbau

1991 - z okazji 770. rocznicy założenia Löbau w 1991 r. odrodził się Związek Sześciu Miast

1993 - w dniu 25.05.1993 r. podjęto decyzję o połączeniu powiatów Löbau i Zittau w celu utworzenia saksońskiego powiatu Górnych Łużyc, później powiatu Löbau-Zittau, z Zittau jako siedzibą powiatu

1994 - ponowne otwarcie żeliwnej wieży po jej przebudowie

1998 - podpisanie partnerstwa miast z z polskim miastem Lubań

2000 - przemianowanie miasta Löbau na Große Kreisstadt Löbau

2008 - w ramach nowej reformy powiatu, powiaty Niederschlesischer Oberlausitzkreis, samodzielne miasto Görlitz i powiat Löbau-Zittau zostały połączone w okręg administracyjny Görlitz (Landkreis Görlitz)

2012 - Löbau organizuje "6. Saksońską Wystawę Ogrodniczą" w specjalnie zaprojektowanym Parku Targowo-Wystawienniczym (na terenie dawnej cukrowni)

Landesgartenschau

2015 - zbliża się kolejna duża impreza. Dzięki organizacji Saksońskiego Festiwalu Żniw miasto pokazuje, że może świętować, a przede wszystkim organizować festiwale

Landeserntedankfest

2017 - Löbau, korzystając z doświadczeń poprzednich eventów, zorganizowało 26. "Dzień Saksonii" - największy saksoński festiwal stowarzyszeń. W pierwszy weekend września około 250.000 gości przyjechało do Große Kreisstadt Löbau

Tag der Sachsen

Herb miasta pojawił się w wielu formach w historii Löbau. W minionych wiekach używano różnych przedstawień w zależności od ówczesnego smaku. Wiążący dokument "Acta des Königli. Hauptstaatsarchiv zu Dresden" z odniesieniami do specyfikacji wyglądu herbu miasta Löbau, pochodzi z 1897 roku.

Stadtwappen

Herb miasta Löbau w szczegółach

Seite teilen:
Facebook Twitter

Stadtwerke Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
Messepark Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
WOBAU Logo - Partner der Stadt Löbau