Twój wpis do bazy danych

Pod poniższym linkiem możesz zgłosić swoją firmę w celu wpisania jej do naszej bazy danych. Zgłoszenie musi spełniać następujące warunki:

• przedsiębiorstwo musi mieć siedzibę w Löbau lub w regionie,

• wpis jest bezpłatny i niezobowiązujący,

• wpis nie może zawierać żadnych nielegalnych treści,

• wraz ze złożeniem wniosku wnioskodawca zapewnia, że dostarczone przez niego treści nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw osób trzecich, jak również praw dotyczących znaków towarowych i konkurencji, oraz zwalnia Stadtverwaltung Löbau od wszelkiego rodzaju roszczeń, które mogłyby wynikać z tego wpisu,

• wpisy traktujemy jako tak zwane "treści obce". Nie jesteśmy zobowiązani do ich sprawdzania. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do edycji treści,

• co do zasady, odpowiedzialność za treść spoczywa na wnioskodawcy,

• wnioskodawca jest odpowiedzialny za przyszłe aktualizacje|zmiany wpisu. Można je przesyłać pocztą elektroniczną.

Treść wpisu:

• nazwa firmy, adres, telefon i|lub numer faksu, strona internetowa, adres e-mail.

Prosimy o przesłanie swoich danych pocztą elektroniczną na następujący adres: marcus.scholz@loebau.de

Seite teilen:
Facebook Twitter

Stadtwerke Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
Messepark Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
WOBAU Logo - Partner der Stadt Löbau