Foto: unsplash

Berufliches Schulzentrum w Löbau

Centrum Szkół Zawodowych (Berufliches Schulzentrum) | Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 | 02708 Löbau

Kompetencje w zakresie kształcenia zawodowego!

Podmiot odpowiedzialny: Landkreis Görlitz

Rodzaj szkoły: Szkoła zawodowa | Wyższa szkoła zawodowa | Technikum | Gimnazjum zawodowe | Specjalna szkoła zawodowa

Dyrektor: Kerstin Bronlik

Telefon: 03585 4136120 | Fax: 03585 4136123 

E-Mail: kontakt@bszloebau.de

Web: www.bszloebau.de

Berufliches Schulzentrum Löbau towarzyszy i wspiera młodych ludzi w ich drodze do życia zawodowego i do stania się odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa. Realizacja tego zadania jest możliwa tylko we współpracy z naszymi partnerami w gospodarce, społeczeństwie i polityce. Radzimy sobie z nowymi wyzwaniami poprzez ukierunkowane i skoordynowane działania.

Jakość kształcenia w wyniku zoptymalizowanych procesów nauczania i uczenia się

Nauczanie w BSZ Löbau wnosi istotny wkład w rozwój osobisty, zawodowy i społeczny uczniów i szkolenia. Oferujemy naszym uczniom szeroki wachlarz kursów i promujemy kompetencje interdyscyplinarne oraz powiązanie z praktyką zawodową. Oczekujemy, że nasi uczniowie i stażyści będą działać niezależnie, aby kształtować środowisko szkolne.

MEHRWERT Kollegium - nasze zaangażowanie w nowe wyzwania

Wszyscy koledzy z BSZ Löbau są świadomi swojej wysokiej odpowiedzialności wobec naszych uczniów i szkoleń. Nauczyciele posiadają wysokie kompetencje pedagogiczne i zawodowe oraz są gotowi do dalszego kształcenia się zgodnie z wymaganiami. W BSZ Löbau tworzone są warunki ramowe dla nauczycieli i pracowników, które gwarantują optymalną atmosferę pracy.

Odpowiedzialne przywództwo - wspólne kształtowanie

Kierownictwo szkoły BSZ Löbau szanuje potrzeby wszystkich osób zaangażowanych w życie szkolne i gwarantuje odpowiednie prawo do wypowiadania się. Zadania i kompetencje są podzielone w zależności od struktury organizacyjnej. Kierownictwo szkoły zapewnia, że środki finansowe są wykorzystywane w sposób właściwy i świadomy pod względem kosztów, zgodnie z uprawnieniami edukacyjnymi.

MY jesteśmy szkołą - razem rozwijamy przyszłość

Kultura szkolna w naszej instytucji charakteryzuje się wzajemnym szacunkiem, jasnymi zasadami, empatią i motywacją. Każda osoba ponosi wspólną odpowiedzialność. Dobra relacja nauczyciel-uczeń wyraża się również w licznych zajęciach pozalekcyjnych.

Wspólny sukces - partnerzy podnoszą innowacyjność

BSZ Löbau nawiązuje żywą sieć kontaktów z wszystkimi partnerami edukacyjnymi. Bardzo ważna jest współpraca z firmami i innymi partnerami edukacyjnymi, a także z rodzicami. Kontakt z władzami, instytucjami i innymi placówkami oświatowymi jest ważną częścią naszej pracy.

Od programu szkolnego do działania

Program szkolny podlega ciągłym dostosowaniom i zmianom. Konkretne wdrożenie jest zawsze możliwe do prześledzenia na naszej stronie internetowej, a działania są niezwłocznie dokumentowane. W roku szkolnym 2008|2009 Centrum Szkół Zawodowych w Löbau zostało ocenione zewnętrznie. Raport jest dostępny dla szkoły, a wnioski z niego są włączane do naszej codziennej pracy. Program szkolny został zweryfikowany przez kolegów z Centrum Szkół Zawodowych w Löbau we współpracy z dyrekcją szkoły w 2011 roku.

Uczniom Berufliches Schulzentrum Löbau oferuje się wiele zajęć pozalekcyjnych, które pomagają im oderwać się od codziennego stresu związanego z nauką.

w szkole: tydzień projektu | dzień pedagogiczny

konkursy: konkurs zawodowy wiejskiej młodzieży z Saksonii (Berufswettbewerb der Sächsischen Landjugend) | sport

Liczby, dane i fakty dotyczące Centrum Szkół Zawodowych w Löbau można znaleźć w szkolnej bazie danych Ministerstwa Edukacji i Kultury.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić szkolną bazę danych

Seite teilen:
Facebook Twitter

Stadtwerke Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
Messepark Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
WOBAU Logo - Partner der Stadt Löbau