Kalendarz odpadów 2021

Przedsiębiorstwo gospodarki odpadami (Regiebetrieb Abfallwirtschaft) udostępnia ponownie wszystkim gospodarstwom domowym w Landkreis Görlitz tak zwany "kalendarz odpadów" na rok 2021. Oprócz wszystkich dat usuwania odpadów, znajdziesz tu również wiele przydatnych porad i kontaktów m.in. z centrami recyklingu, firmami zajmującymi się usuwaniem odpadów, partnerami, którzy pomogą Ci w usuwaniu odpadów. Kalendarze odpadów były rozprowadzane w grudniu 2020 do wszystkich gospodarstw domowych.

Kalendarz zawiera: daty zbiórki odpadów resztkowych, bioodpadów, papieru/kartonu, żółtego pojemnika/ żółtych worków, daty odbioru substancji problematycznych (Schadstoffmobiles), dwie podwójne karty do rejestracji odpadów wielkogabarytowych oraz starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego|złomu.

Kto nie otrzymał kalendarza odpadów, może go zamówić pod Tel.: 03581 424210 albo wysyłając E-Mail stefanieeiffler@dwk-verlag.de.

Kalendarz dostępny jest również w biurach Wochenkurier w Weißwasser i Görlitz, a ponadto kalendarz odpadów i terminy usuwania odpadów dla Twojej ulicy znajdziesz na stronie głównej www.kreis-goerlitz.de lub bezpośrednio na stronie aw.landkreis.gr.

Pojemnik na śmieci „zimoodporny”

W zimie często zdarza się, że pojemniki na odpady mogą być opróżnione tylko częściowo lub wcale z powodu zamarzniętych odpadów. Dlatego prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• aby zapobiec zamarzaniu odpadów, wilgotne odpady powinny być owinięte w gazety, a ściany pojemnika wyłożone suchym rozdrobnionym materiałem lub gazetą,

• odpady nie powinny być kruszone ani zawiesinowe,

• w przypadku silnego mrozu, pojemniki na odpady resztkowe i bioodpady należy umieścić za ścianami domu lub w garażach, aby chronić je przed mrozem,

• jeśli odpady są zamrożone, należy je ostrożnie usunąć,

• prosimy również o wyczyszczenie wjazdów i podjazdów do kontenerów - pojazdy do usuwania odpadów wymagają drogi o szerokości ok. 2,50 m,

• jeżeli części drogi są nieprzejezdne z powodu śliskiej nawierzchni lub prac budowlanych, kontenery muszą zostać przewiezione do najbliższej drogi lub do punktu zbierania, który jest przejezdny przez pojazd zbierający odpady,

• pojemniki na odpady w takim przypadku muszą być właściwie oznaczone (np. zawieszką z numerem domu).

Kontakt:

Przedsiębiorstwo gospodarki odpadami (Regiebetrieb Abfallwirtschaft) | Muskauer Straße 51 | 02906 Niesky

Telefon: 03588 261-716 | Faks: 03588 261-750

E-Mail: info@aw-goerlitz.de | www.kreis-goerlitz.de

Seite teilen:
Facebook Twitter

Stadtwerke Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
Messepark Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
WOBAU Logo - Partner der Stadt Löbau