Szkoła Podstawowa (Grundschule) w Kleindehsa

Aktualne informacje dot. szkoły znajdziecie Państwo w zakładce Aktuelles klikając w ten link: Grundschule Kleindehsa

Szkoła Podstawowa (Grundschule) w Kleindehsa | Dorfstraße 6 | 02708 Lawalde OT Kleindehsa

Szkoła Podstawowa w Kleindehsa znajduje się w środku kotliny otoczonej Górami Górnych Łużyc, Górami Kötschauer, Hochstein i Bubenik. Ta kotlina otwiera się na wschodzie w kierunku Löbau. Kleindehsa jest dzielnicą gminy Lawalde w powiecie Görlitz. Szkoła podstawowa znajduje się przy bocznej drodze pomiędzy Kleindehsa i Lawalde, niedaleko drogi S115 z Großdehsy do Cunewalde, w miejscu o ograniczonym ruchu.

Budynek szkoły z nowo wybudowaną w 2011 r. salą gimnastyczną, znajduje się w środku parku, w otoczeniu łąk i drzew. W tylnej części posesji znajduje się duże boisko sportowe. W pobliżu budynku znajduje się plac zabaw, małe boisko i ogród szkolny.

Grundschule Kleindehsa

Dyrektor: Katrin Platzek

Osoba kontaktowa (pedagog szkolny): Annemarie Friedrich

Sekretariat: Susanne Däubner (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy)


"Kto sadzi drzewo, ten zyskuje niebo"
"Wer einen Baum pflanzt, wird den Himmel gewinnen"
(Konfuzius)

Wszystko jest w ruchu!

Ruch jest ważny dla holistycznego rozwoju dzieci. Ruch wzmacnia umysł i ciało. Dzieci uczą się ze wszystkiego, co dostrzegają w swojej przestrzeni życiowej. Dlatego tworzymy dla nich środowisko, w którym znajdują wsparcie, bezpieczeństwo i zrozumienie. Pozwala im to rozwijać pewność siebie i samoświadomość oraz działać w sposób odpowiedzialny za siebie. Dziecko znajduje się w centrum własnego procesu uczenia się. Nauczyciel zajmuje jedynie pozycję wspierającą i stymulującą oraz stwarza warunki odpowiednie dla wieku i rozwoju każdego dziecka.

"Pomóż mi zrobić to samemu" - "Hilf mir, es selbst zu tun" (Maria Montessori)

Każde dziecko jest postrzegane w swojej indywidualności, jest cenione ze względu na swoje cechy szczególne i może wnieść swój wkład w życie szkoły. Dziecko jest wspierane - w razie potrzeby - w swoich działaniach. Ciekawość dzieci wzbudzają problemy, które są stawiane oddzielnie. Zajmując się nimi, dzieci odkrywają swoje otoczenie poprzez eksperymentowanie i w ten sposób zdobywają nowe doświadczenia, które mogą powiązać z tym, co już wiedzą. Dzieci są z natury ciekawskie i uczą się we wszystkich dziedzinach życia poprzez percepcję wszystkich zmysłów, jak również poprzez aktywne działanie.

Pomagają im w tym formy samodzielnego uczenia się, takie jak praca warsztatowa, nauka na stanowiskach, praca z partnerem, praca w grupie lub praca nad projektem. Podstawą harmonijnego rozwoju osobowości dziecka jest ścisła i odpowiedzialna współpraca między rodzicami, dzieckiem i nauczycielami. Niezbędne są otwartość i wzajemne zaufanie. Odpowiedzialność, koleżeństwo, szacunek i uczynność w wolnej od strachu, swobodnej atmosferze charakteryzują wspólne życie w naszej szkole.

"Wszystko powinno być prezentowane zmysłom, jeśli tylko jest to możliwe, to co widoczne dla twarzy, to co słyszalne dla ucha, to co wyczuwalne dla węchu, to co wyczuwalne dla smaku, to co wyczuwalne dla dotyku. A jeśli coś może być przyjmowane przez różne zmysły, to powinno być przedstawiane różnym zmysłom jednocześnie." - "Alles soll wo immer möglich den Sinnen vorgeführt werden, was sichtbar dem Gesicht, was hörbar dem Gehör, was riechbar dem Geruch, was schmeckbar dem Geschmack, was fühlbar dem Tastsinn. Und wenn etwas durch verschiedene Sinne aufgenommen werden kann, soll es den verschiedenen zugleich vorgesetzt werden" -  (Comenius, zit. n. Flitner 1954, S. 135)

Doświadczanie, tworzenie, utrwalanie - to wszystko oferujemy w naszym niezwykłym środowisku szkolnym. Przyrodę można poznać z bliska. Działanie twórcze zakłada zaangażowanie w środowisko, ale także we własną osobę. Aktywność twórcza łączy fantazję i logikę, wyobraźnię i logiczne myślenie. Rozwój zdolności artystyczno-muzycznych obejmuje rozwój siły ekspresji dziecka, wyobraźni, zdolności do przeżywania i wyobrażania.

Chronimy to, co sprawdzone i prawdziwe, i odkrywamy to, co nowe. Wielu małych ludzi w wielu małych miejscach, podejmujących wiele małych kroków, może zmienić oblicze świata (przysłowie afrykańskie) - Wir wahren Bewährtes und entdecken Neues. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern (Afrikanisches Sprichwort).

Godziny lekcyjne:

Świetlica poranna | 06:00 - 08:00

śniadanie | 08:00 - 08:10

1. godzina lekcyjna | 08:10 - 08:55

2. godzina lekcyjna | 08:55 - 09:40

przerwa i drugie śniadanie | 09:40 - 10:00

3. godzina lekcyjna | 10:00 - 10:45

4. godzina lekcyjna | 10:45 - 11:30

przerwa podwórkowa i ew. obiad | 11:30 - 12:00

5. godzina lekcyjna | 12:00 - 12:45

6. godzina lekcyjna | 12:45 - 13:30


Ferie i dni wolne w roku szkolnym 2020|2021

Ferie jesienne - 19 - 30 października 2020

Dni wolne - 21 - 22 grudnia 2020

Ferie świąteczne - 23 - 31 grudnia 2020

Ferie zimowe - 31 stycznia - 6 lutego 2021

Ferie wielkanocne - 27 marca - 10 kwietnia 2021

Ferie letnie - 26 lipca - 3 września 2021


Okręg szkolny:

W Szkole Podstawowej Kleindehsa uczą się uczniowie z następujących miejscowości: Lawalde z dzielnicami Lauba, Streitfeld, Kleindehsa. Za specjalnym zezwoleniem z: Cunewalde, OT Halbau (oddalone o 2 km od szkoły), Löbau z OT Großdehsa, Eiserode, Peschen i Nechen. W chwili obecnej w szkole uczy się 91 uczniów w 4 klasach.


Warunki przestrzenne:

Uczniowie Szkoły Podstawowej Kleindehsa mają do dyspozycji 4 klasy, warsztat, pracownię komputerową, kącik do czytania, warsztat twórczy i salę muzyczną.

Wtorek: młodzi strażacy, młodzi sanitariusze, garncarstwo

Środa: sport

Czwartek: piłka nożna, Mini-Musical, oferta wspierająca

Ciekawe oferty są dostępne dla dzieci. Tutaj będziesz wspierany i zachęcany w następujących obszarach:

wspieranie rozwoju fizycznego | wspieranie kompetencji wartości | wspieranie kompetencji społecznych | wspieranie kompetencji medialnych | wspieranie kreatywności | rozwój kompetencji metodologicznych | rozwój kompetencji językowych | wspieranie umiejętności komunikacyjnych | wspieranie kompetencji czytania

Ponadto, biblioteka szkolna jest dostępna dla dzieci codziennie w godzinach szkolnych.

Szkoła podstawowa w Kleindehsa jest częścią programu szkolnego EU-Schulprogramms Sachsens na rok szkolny 2020|2021.

Celem programu jest zwiększenie konsumpcji i akceptacji owoców, warzyw i mleka przez dzieci poprzez regularne oferty w saksońskich żłobkach i przedszkolach oraz szkołach podstawowych i specjalnych. Z bezpłatną dodatkową porcją owoców (w przypadku szkoły podstawowej w Kleindehsa) dzieci powinny być informowane o zdrowym żywieniu. Edukacyjne działania towarzyszące, takie jak wizyty w gospodarstwach rolnych lub tematyczne dni projektów, powinny jednocześnie promować wiedzę o produktach i ich pochodzeniu, a także umiejętności dzieci w zakresie obchodzenia się z produktami.
Wszystkie uczestniczące instytucje są regularnie zaopatrywane w bezpłatne produkty (owoce, warzywa, mleko) przez zatwierdzonego dostawcę. Poszukiwanie odpowiedniego dostawcy, jak również organizacja na miejscu jest obowiązkiem placówki. Aby zwiększyć skuteczność programu, w placówkach mają być prowadzone towarzyszące działania edukacyjne.

Więcej o programie można dowiedzieć się tutaj.

Finansowanie programu zapewnia Unia Europejska oraz Freistaat Sachsen.

Plakat EU-Schulprogramm

Szkoła Podstawowa (Grundschule) w Kleindehsa | Dorfstraße 6 | 02708 Lawalde OT Kleindehsa

Dyrektor: Katrin Platzek

Telefon: 03585 833233

E-Mail: grundschule-kleindehsa@loebau.net

Podmiot odpowiedzialny: Große Kreisstadt Löbau

Organ nadzorczy: Freistaat Sachsen | Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport

Seite teilen:
Facebook Twitter

Stadtwerke Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
Messepark Löbau Logo - Partner der Stadt Löbau
WOBAU Logo - Partner der Stadt Löbau